TênGiá trịChịu thuếĐơn vị tínhPhí tối thiểuGiới hạn tối đaGiới hạn miễn phíTính thuế từGhi chú
Miễn thuế theo cái hoặc cân nặng Tính theo cái hoặc theo cân nặng.
Điện thoại di động Iphone 11 $70 Pc 0 0 1
Điện thoại di động Iphone 11 Pro $90 Pc 0 2 0 1
Điện thoại di động Iphone 11 Pro Max $100 Pc 0 2 0 1
Golf Launch Monitor & Simulator 10% Pc 50 1 0 1
Điện thoại di động IPhone SE 2020 10% Pc 40 2 0 1
Điện thoại di động IPhone 12 10% Pc 80 1 0 1
Điện thoại di động IPhone 12 Pro 10% Pc 100 1 0 1
Điện thoại di động Iphone 12 Pro Max 10% Pc 110 1 0 1
101 Điện thoại di động/ Smart phone loại khác/ Non-smart phone <$50 $0-50 $20 Pc 0 0 1 Tối đa 2 cái/ shipment, Thiết bị bể màn hình cũng tính như nhau.
Max 2 items/ shipment, Charged the same to defective items.
102 Điện thoại di động/ Smart phone loại khác/ Non-smart phone from $50 to $299 $50-300 $30 Pc 0 0 1 Tối đa 2 cái/ shipment, Thiết bị bể màn hình cũng tính như nhau.
Max 2 items/ shipment, Charged the same to defective items.
103 Điện thoại di động/ Smart phone loại khác/ Non-smart phone >=$300 $300+ $35 Pc 0 0 1 Tối đa 2 cái/ shipment, Thiết bị bể màn hình cũng tính như nhau.
Max 2 items/ shipment, Charged the same to defective items.
104 Điện thoại di động/ IPhone 4, 4S, 5C, 5, 5S, 6 $25 Pc 0 0 1 Tối đa 2 cái/ shipment, Thiết bị bể màn hình cũng tính như nhau.
Max 2 items/ shipment, Charged the same to defective items.
105 Điện thoại di động/ IPhone 6 Plus, 6S $25 Pc 0 0 1 Tối đa 2 cái/ shipment, Thiết bị bể màn hình cũng tính như nhau.
Max 2 items/ shipment, Charged the same to defective items.
106 Điện thoại di động/ Iphone 6S Plus, 7, Samsung S8 $25 Pc 0 0 1 Tối đa 2 cái/ shipment, Thiết bị bể màn hình cũng tính như nhau.
Max 2 items/ shipment, Charged the same to defective items.
107 Điện thoại di động/ Iphone 7 Plus $25 Pc 0 0 1 Tối đa 2 cái/ shipment, Thiết bị bể màn hình cũng tính như nhau.
Max 2 items/ shipment, Charged the same to defective items.
108 Điện thoại di động/ Iphone 8, Samsung S8 Plus, Note 8 $30 Pc 0 0 1 Tối đa 2 cái/ shipment, Thiết bị bể màn hình cũng tính như nhau.
Max 2 items/ shipment, Charged the same to defective items.
109 Điện thoại di động/ Iphone 8 Plus $30 Pc 0 0 1 Tối đa 2 cái/ shipment, Thiết bị bể màn hình cũng tính như nhau.
Max 2 items/ shipment, Charged the same to defective items.
110 Điện thoại di động/ Iphone X 64GB $40 Pc 0 0 1 Tối đa 2 cái/ shipment, Thiết bị bể màn hình cũng tính như nhau.
Max 2 items/ shipment, Charged the same to defective items.
111 Điện thoại di động/ Iphone X 256GB $40 Pc 0 0 1 Tối đa 2 cái/ shipment, Thiết bị bể màn hình cũng tính như nhau.
Max 2 items/ shipment, Charged the same to defective items.
112 Điện thoại di động Iphone XS 64GB $45 Pc 0 0 1 Tối đa 2 cái/ shipment, Thiết bị bể màn hình cũng tính như nhau.
Max 2 items/ shipment, Charged the same to defective items.
113 Điện thoại di động Iphone XS 256GB $50 Pc 0 0 1 Tối đa 2 cái/ shipment, Thiết bị bể màn hình cũng tính như nhau.
Max 2 items/ shipment, Charged the same to defective items.
114 Điện thoại di động Iphone XS 512GB $50 Pc 0 0 1 Tối đa 2 cái/ shipment, Thiết bị bể màn hình cũng tính như nhau.
Max 2 items/ shipment, Charged the same to defective items.
115 Điện Thoại Samsung Galaxy S9/Phone Samsung Galaxy S9 10% Pc 40 0 1 Tối đa 2 cái/ shipment, Thiết bị bể màn hình cũng tính như nhau.
Max 2 items/ shipment, Charged the same to defective items.
116 Điện Thoại Samsung Galaxy S9+/Phone Samsung Galaxy S9+ 10% Pc 50 0 1 Tối đa 2 cái/ shipment, Thiết bị bể màn hình cũng tính như nhau.
Max 2 items/ shipment, Charged the same to defective items.
117 Note 9 10% Pc 0 0 1 Tối đa 2 cái/ shipment, Thiết bị bể màn hình cũng tính như nhau.
Max 2 items/ shipment, Charged the same to defective items.
118 Điện thoại di động Iphone XS Max 64GB $50 Pc 0 0 1 Tối đa 2 cái/ shipment, Thiết bị bể màn hình cũng tính như nhau.
Max 2 items/ shipment, Charged the same to defective items.
119 Điện thoại di động Iphone XS Max 256GB $50 Pc 0 0 1 Tối đa 2 cái/ shipment, Thiết bị bể màn hình cũng tính như nhau.
Max 2 items/ shipment, Charged the same to defective items.
120 Điện thoại di động Iphone XS Max 512GB $50 Pc 0 0 1 Tối đa 2 cái/ shipment, Thiết bị bể màn hình cũng tính như nhau.
Max 2 items/ shipment, Charged the same to defective items.
121 Điện thoại di động Iphone XR 64GB $40 Pc 0 0 1 Tối đa 2 cái/ shipment, Thiết bị bể màn hình cũng tính như nhau.
Max 2 items/ shipment, Charged the same to defective items.
122 Điện thoại di động Iphone XR 128GB $40 Pc 0 0 1 Tối đa 2 cái/ shipment, Thiết bị bể màn hình cũng tính như nhau.
Max 2 items/ shipment, Charged the same to defective items.
123 Điện thoại di động Iphone XR 256GB $40 Pc 0 0 1 Tối đa 2 cái/ shipment, Thiết bị bể màn hình cũng tính như nhau.
Max 2 items/ shipment, Charged the same to defective items.
124 Máy tính bảng/ Ipad Mini, 2, 3, 4, 5 $30 Pc 0 2 0 1 Tối đa 2 cái/ shipment, Thiết bị bể màn hình cũng tính như nhau.
Max 2 items/ shipment, Charged the same to defective items.
125 Máy tính bảng/ Ipad 6,7, Air, Pro 10% Pc 35 2 0 1 Tối đa 2 cái/ shipment, Thiết bị bể màn hình cũng tính như nhau.
Max 2 items/ shipment, Charged the same to defective items.
126 Đồng hồ đeo tay/ Apple Watch <$300 $0-300 $25 Pc 0 0 1 Tối đa 2 cái/ shipment, Thiết bị bể màn hình cũng tính như nhau.
Max 2 items/ shipment, Charged the same to defective items.
127 Đồng hồ đeo tay/ Apple Watch >=$300 $300+ 10% Pc 35 0 1 Tối thiểu/ Min charge $35; Need to provide receipt
Tối đa 2 cái/ shipment, Thiết bị bể màn hình cũng tính như nhau.
Max 2 items/ shipment, Charged the same to defective items.
128 Máy tính xách tay Mini/ Netbook, Chromebook $25 Pc 0 0 1
129 Máy tính xách tay/ Laptop (Sony, Dell, Asus, HP,...) < $500 $0-500 $35 Pc 0 2 0 1
130 Máy tính xách tay/ Laptop (Sony, Dell, Asus, HP,...) >= $500 $500+ $50 Pc 0 2 0 1
131 Máy tính xách tay/ Macbook, Alienware, Surface Pro, Gaming Laptop,... < $1000 $0-1000 $50 Pc 0 2 0 1
132 Máy tính xách tay/ Macbook, Alienware, Surface Pro, Gaming Laptop,... >= $1000 $1000+ $60 Pc 0 2 0 1
133 Thiết bị đọc sách điện tử/E-book Reader Amazon Kindle e-Reader, Fire 8 $15 Pc 0 0 1 Need to provide receipt
134 Thiết bị đọc sách điện tử/E-book Reader Kindle Fire 10, Nexus Tablet $30 Pc 0 0 1 Need to provide receipt
135 Máy tính bảng/ Tablet <$300 $0-300 $30 Pc 0 2 0 1 Need to provide receipt
136 Máy tính bảng/ Tablet >=$300 $300+ $40 Pc 0 2 0 1 Need to provide receipt
137 Máy nghe nhạc/ Ipod & MP3 Player 15% Pc 0 0 1 Need to provide receipt
138 Loa nghe nhạc Mini/ Amazon Echo, Apple HomePod 15% Pc 25 0 1 Tối thiểu/ Min charge $25; Need to provide receipt
139 Máy tính bàn/ PC- Desktop <$300 $0-300 $25 Pc 0 0 1
140 Máy tính bàn/ PC- Desktop >=$300 $300+ $45 Pc 0 0 1
141 Máy tính bàn/ Imac Desktop 10% Pc 50 0 1 Tối thiểu/ Min charge $50; Need to provide receipt
142 Màn hình máy tính bàn/ Computer Monitor 10% Pc 15 0 1 Tối thiểu/ Min charge $15; Need to provide receipt
144 Máy In/ Printer >=$200 $200+ 10% Pc 20 2 0 1 Need to provide receipt
145 Chíp Máy tính/ CPU Chip 10% Pc 0 0 1
146 Phụ kiện máy tính, sạc laptop/ Computer part, Mouse, Keyboard <$100 (>2 cái) $0-100 $8 Pc 0 2 1 Need to provide receipt
143 Máy In/ Printer <$200 $0-200 $20 Pc 0 0 1 Need to provide receipt
147 Phụ kiện máy tính, sạc laptop/ Computer part, Mouse, Keyboard >=$100 $100+ 10% Pc 0 0 1 Need to provide receipt
148 Ổ cứng máy tính/ Hard drive, Mainboard, Video card <$100 (>2 cái) $0-100 $8 Pc 0 2 1 Tính từ cái đầu tiên/ From 1st item; Need to provide receipt
149 Ổ cứng máy tính/ Hard drive, Mainboard, Video card >=$100 $100+ 15% Pc 0 0 1 Tối thiểu/ Min charge $15; Need to provide receipt
150 Internet Router <$100 (>2 cái) $0-100 $8 Pc 0 2 1 Tính từ cái đầu tiên/ From 1st item; Need to provide receipt
151 Internet Router >=$100 $100+ 15% Pc 0 0 1 Tối thiểu/ Min charge $15; Need to provide receipt
152 Máy bay điều khiển dùng để quay phim/ Drones/ DJI/ Mavic/ Spark 10% Pc 45 1 0 1 Tối thiểu/ Min charge $45; Need to provide receipt
153 Pin sạc dự phòng/ Portable Battery <$50 (>2 cái) $0-50 $5 Pc 0 2 1 Tính từ cái đầu tiên/ From 1st item.
154 Pin sạc dự phòng/ Portable Battery >=$50 $50+ 15% Pc 8 0 1 Tối thiểu/ Min charge $8; Need to provide receipt
155 Máy chụp hình/ Digital Camera <$200 (Pocket Camera) $0-200 $15 Pc 0 0 1
156 Máy chụp hình/ Digital Camera >=$200 (Pocket Camera) $200+ 10% Pc 25 0 1 Tối thiểu/ Min charge $25; Need to provide receipt
157 SLR Camera <$300 (Camera có lens tháo được) $0-300 $15 Pc 0 0 1 Need to provide receipt
158 SLR Camera >=$300 (Camera có lens tháo được) $300+ 10% Pc 60 0 1 Tối thiểu/ Min charge $60; Need to provide receipt
159 Ống kính máy chụp hình/ Camera Lens 10% Pc 25 0 1 Tối thiểu/ Min charge $30; Need to provide receipt
160 Máy quay phim/ Digital Camcorder/ GoPro/ Dashcam 15% Pc 35 0 1 Tối thiểu/ Min charge $35; Need to provide receipt
161 Tai nghe choàng đầu/ Headphone <$100 (>2 cái) $0-100 $8 Pc 0 2 1 Tính từ cái đầu tiên/ From 1st item; Need to provide receipt
162 Tai nghe choàng đầu/ Headphone >=$100 $100+ 15% Pc 0 0 1 Need to provide receipt
163 Dàn loa nghe nhạc gia đình/ Home Theater System <$1000 $0-1000 10% Pc 75 0 1 Need to provide receipt
164 Dàn loa nghe nhạc gia đình/ Home Theater System >=$1000 $1000+ 10% Pc 100 0 1 Tối thiểu/ Min charge $100; Need to provide receipt
165 Dàn lọc tiếng khuếch đại âm thanh/ Amplifier & Receiver 10% Pc 50 0 1 Tối thiểu/ Min charge $50; Need to provide receipt
166 Loa nghe nhạc Mini/ Portable Speakers 10% Pc 8 0 1 Tối thiểu/ Min charge $8; Need to provide receipt
167 Loa thùng/ Floor Speakers 10% Pc 50 0 1 Tối thiểu/ Min charge $50; Need to provide receipt
168 Truyền hình màu/ Tivi LED, LCD 32" $35 Pc 0 1 0 1 Tối đa 1 cái/ shipment, Thiết bị bể màn hình cũng tính như nhau.
Max 1 item/ shipment, Charged the same to defective items.
169 Truyền hình màu/ Tivi LED, LCD 40"- 49" $50 Pc 0 1 0 1 Tối đa 1 cái/ shipment, Thiết bị bể màn hình cũng tính như nhau.
Max 1 item/ shipment, Charged the same to defective items.
170 Truyền hình màu/ Tivi LED, LCD 52"- 55" 10% Pc 80 1 0 1 Tối đa 1 cái/ shipment, Thiết bị bể màn hình cũng tính như nhau.
Max 1 item/ shipment, Charged the same to defective items.
171 Truyền hình màu/ Tivi LED, LCD 56" - 65" 10% Pc 100 1 0 1 Tối đa 1 cái/ shipment, Thiết bị bể màn hình cũng tính như nhau.
Max 1 item/ shipment, Charged the same to defective items.
172 Truyền hình màu/ Tivi LED, LCD > 65" 10% Pc 150 1 0 1
173 Đầu đọc đĩa/ DVD, CD, VCD Player <100 $0-100 Pc 0 0 1
174 Đầu đọc đĩa/ DVD, CD, VCD Player >=100 $100+ 10% Pc 20 0 1 Tối thiểu/ Min charge $20; Need to provide receipt
175 Bộ điều khiển game/ Xbox, Xbox One, PS4, PS3, PS2, Wii Console $35 Pc 0 0 1
176 Máy chơi game cầm tay/ PSP, Nintendo DS, 3DS $25 Pc 0 0 1
177 Điện thoại bàn mẹ bồng con/ Home phone system <$100 $0-100 Pc 0 0 1
178 Điện thoại bàn mẹ bồng con/ Home phone system >=$100 $100+ $15 Pc 0 0 1
179 Linh kiện, phụ kiện, sạc điện thoại & đồ trang trí điện thoại/ Phone/Cellphone parts & Accessories <$100 (>3 cái) $0-100 $8 Pc 0 3 1 Tính từ cái đầu tiên/ From 1st Item
180 Linh kiện, phụ kiện, sạc điện thoại & đồ trang trí điện thoại/ Phone/Cellphone parts & Accessories >=$100 $100+ 10% Pc 3 0 1 Need to provide receipt
181 Ốp lưng điện thoại, máy tính bảng/ Phone, Ipad, Ipod Cover (>5 cái) $3 Pc 0 5 1 Tính từ cái đầu tiên/ From 1st Item
182 Đồ điện tử và gia dụng khác / Electronics and other household appliances <$50 $0-50 10% Pc 0 10 5 1
183 Đồ điện tử và gia dụng khác / Electronics and other household appliances >=$50 $50+ 10% Pc 0 10 0 1 Need to provide receipt
184 Điện Thoại Samsung Galaxy S10/Phone Samsung Galaxy S10 10% Pc 0 0 1 Tối đa 2 cái/ shipment, Thiết bị bể màn hình cũng tính như nhau.
Max 2 items/ shipment, Charged the same to defective items.
185 Điện Thoại Samsung Galaxy S10+/Phone Samsung Galaxy S10+ 10% Pc 0 0 1 Tối đa 2 cái/ shipment, Thiết bị bể màn hình cũng tính như nhau.
Max 2 items/ shipment, Charged the same to defective items.
186 Google Pixel 10% Pc 30 0 1 Tối đa 2 cái/ shipment, Thiết bị bể màn hình cũng tính như nhau.
Max 2 items/ shipment, Charged the same to defective items.
187 Server < 65lbs $0-65 $80 Pc 0 1 0 1
188 Server >= 65lbs $65+ $200 Pc 0 1 0 1
201 Máy hút bụi tự động/ IRobot <$300 $0-300 $25 Pc 0 0 1 Need to provide receipt
202 Máy hút bụi tự động/ IRobot >=$300 $300+ 10% Pc 50 0 1 Tối thiểu/ Min charge $50; Need to provide receipt
203 Máy hút bụi/ Dyson Vacuum/ Dyson Fan 10% Pc 25 0 1 Tối thiểu/ Min charge $25; Need to provide receipt
204 Đồ dùng nhà bếp/ Kitchenware: Bộ dao, kéo nhà bếp, nồi, chảo, chén, dĩa, ly..v.v.. <$100 $0-100 Pc 0 0 1 Need to provide receipt
205 Đồ dùng nhà bếp/ Kitchenware: Bộ dao, kéo nhà bếp, nồi, chảo, chén, dĩa, ly..v.v.. >=$100 $100+ 10% Pc 15 0 1 Need to provide receipt
206 Máy lọc nước <$100 $0-100 Pc 0 0 1 Need to provide receipt
207 Máy lọc nước >=$100 $100+ 10% Pc 0 0 1 Need to provide receipt
208 Máy pha cà phê/ Máy xay sinh tố/ Máy làm kem/ Máy cắt thức ăn 10% Pc 20 0 1 Tối thiểu/ Min charge $20; Need to provide receipt
209 Máy massage/ Máy rửa mặt/ Máy facial cleaner <$100 $0-100 Pc 0 0 1 Need to provide receipt
210 Máy massage/ Máy rửa mặt/ Máy facial cleaner >=$100 $100+ 10% Pc 5 0 1 Need to provide receipt
211 Chăn, Drap, Gối, Nệm/ Bedding-Pillow/ Cover/ Duvet/ Comforter <$200 (>3 sets) $0-200 10% Pc 0 5 1 Tính từ cái đầu tiên/ From 1st item; Need to provide receipt
212 Chăn, Drap, Gối, Nệm/ Bedding-Pillow/ Cover/ Duvet/ Comforter >=$200 $200+ 10% Pc 0 0 1 Need to provide receipt
213 Đồ dùng nội thất/ Furniture - Home decoration <$300 $0-300 Pc 0 0 1 Need to provide receipt
214 Đồ dùng nội thất/ Furniture - Home decoration >=$300 $300+ 10% Pc 0 0 1 Need to provide receipt
301 Đồ dùng may mặc: Quần áo, khăn, .../ Clothes - Có tổng giá trị <$500 (>15 Lbs) $0-500 $1.5 Lb 0 15 16 Tính từ lbs thứ 16/ From 26th lbs
302 Đồ dùng may mặc: Quần áo, khăn, .../ Clothes - Có tổng giá trị >=$500 $500+ $1.5 Lb 0 0 1 Tính từ lbs thứ 1/ From 1st lbs
303 Đồng hồ đeo tay/ Watch <$100 (>2 cái) $0-100 $5 Pc 0 2 1 Tính từ cái đầu tiên/ From 1st Item
304 Đồng hồ đeo tay/ Watch >=$100 $100+ 10% Pc 10 0 1 Need to provide receipt
305 Đồng hồ quả lắc nhỏ/ Đồng hồ cổ - Small (<100lbs) $0-100 $100 Pc 0 0 1 Need to confirm first
306 Đồng hồ quả lắc lớn/ Đồng hồ cổ - Large (>=100lbs) $100+ $200 Pc 0 0 1 Need to confirm first
307 Giày dép thường (>3 đôi & tổng giá trị <$500) $0-500 $5 Pc 0 3 1 Tính từ cái đầu tiên/ From 1st Item
308 Giày dép hiệu (Tổng giá trị >=$500) $500+ 10% Pc 0 0 1 Tính từ cái đầu tiên/ From 1st Item
309 Túi xách tay/ Hand bags <$100 (>2 cái) $0-100 $5 Pc 0 2 1 Tính từ cái đầu tiên/ From 1st Item
310 Túi xách tay/ Hand bags >=$100 $100+ 10% Pc 10 0 1 Need to provide receipt
311 Mắt kiếng/ Glasses <$10 $0-10 Pc 0 5 0 1 Tối đa 5 cái/ Max 5 item/ shipment; Need to provide receipt
312 Mắt kiếng/ Glasses >=$10 (>2 cái) $10+ $5 Pc 0 2 1 Tính từ cái đầu tiên/ From 1st item
313 Dây nịt thường (>3 cái & tổng giá trị <$500) $0-500 $5 Pc 0 3 1 Tính từ cái đầu tiên/ From 1st item
314 Dây nịt hiệu (Tổng giá trị >=$500) $500+ 10% Pc 0 0 1 Tính từ cái đầu tiên/ From 1st item
401 Thuốc, Vitamins, Supplements, Muscle milk, Protein milk $3 Lb 0 20 5 6 Tính từ lbs thứ 6/ From 6th lbs - (Max 20 lbs/shipment)
402 Sữa bột/ Milk Powder Lb 0 15 0 1 Tối đa 15 lbs/ Max 15 lbs/shipment
403 Sữa Nước/ Milk Shake Lb 0 30 0 1 Tối đa 20 lbs/ Max 20 lbs/shipment
404 Đồ dùng chăm sóc cá nhân, mỹ phẩm / Personal care: Kem chống nắng, Baby rub, Nước rữa mắt, sữa dưỡng thể, sữa rửa mặt, ... $3 Lb 0 30 15 1 Tính từ lbs đầu tiên/ From 1st lbs (Max 30 lbs/shipment)
405 Mỹ phẩm dùng cho mặt/ Facial Cosmetics >2 Lbs $4 Lb 0 10 2 1 Tính từ lbs đầu tiên/ From 1st lbs (Max 10 lbs/shipment)
406 Nước Hoa thường/ Perfume - (CK, Guess, Juicy, Ralph..) > 2 Lbs $5 Lb 0 4 2 1 Tính từ lbs đầu tiên/ From 1st lbs (Max 4lbs/shipment)
407 Nước Hoa cao cấp/ Perfume (Chanel, Gucci..) > 2 Lbs $10 Lb 0 4 2 1 Tính từ lbs đầu tiên/ From 1st lbs (Max 4lbs/shipment)
408 Fucoidan $10 Lb 0 0 1
409 Sanitizer $3 Lb 0 20 12 1 Tính từ lbs đầu tiên/ From 1st lbs (Max 20 lbs/shipment)
501 Gậy golf, Cơ Bida, Vợt Tennis, Vợt cầu lông, Cần câu cá $5 Pc 0 0 1 Tính từ cái đầu tiên/ From 1st item
502 Trục quay câu cá/ Fishing reel $10 Pc 0 0 1 Tính từ cái đầu tiên/ From 1st item
503 Xe đạp/ Bike <$300 $0-300 $10 Pc 0 0 1 Need to provide receipt
504 Xe đạp/ Bike >=$300 $300+ 10% Pc 35 0 1 Need to provide receipt
505 Linh kiện, phụ tùng xe ô tô, mô tô, xe đạp/ Auto/ motor/ bike parts $2.5 Lb 0 0 1 Tính từ lbs đầu tiên/ From 1st lbs
506 Mũ bảo hiểm/ Motor helmet >2 cái 10% Pc 5 2 1 Tính từ cái đầu tiên/ From 1st item; Need to provide receipt
507 Hộp quẹt Zippo (Số lượng >5) $3 Pc 0 5 1 Tính từ cái đầu tiên/ From 1st item
508 Ống nhòm <$100 (>2 cái - Không phải hàng quân sự) $0-100 $5 Pc 0 2 1 Tính từ cái đầu tiên/ From 1st item
509 Ống nhòm >=$100 (Không phải hàng quân sự) $100+ 10% Pc 0 0 1 Tối thiểu/ Min charge $15
510 Sách, tạp chí (Non-educational) Lb 0 15 15 1 Không có nội dung chính trị
511 Music instruments (guitar, saxophone, piano, drum, ...) <$200 $0-200 10% Pc 20 0 1 Need to provide receipt
512 Music instruments (guitar, saxophone, piano, drum, ...) >=$200 $200+ 10% Pc 0 0 1 Need to provide receipt
514 Đĩa Video/ DVD, CD, VCD - Băng Cassette - Đĩa phim (Commercial) $1 Pc 0 0 1
515 Đĩa Video/ DVD, CD, VCD - Băng Cassette - Đĩa phim (Family/personal) Pc 0 10 0 1 Tối đa 10 cái/ Max 10 item/ shipment
516 Đĩa Game/ Game Disc $1 Pc 0 10 0 1 Tối đa 10 cái/ Max 10 item/ shipment
601 Nôi em bé, Xe đẩy em bé, Ghế ngồi xe hơi em bé/ Baby Gear - Stroller/ Car Seat <$300 (>2 Cái) $0-300 10% Pc 0 2 1 Tính từ cái đầu tiên/ From 1st item
602 Nôi em bé, Xe đẩy em bé, Ghế ngồi xe hơi em bé/ Baby Gear - Stroller/ Car Seat >=$300 $300+ 10% Pc 0 0 1 Need to provide receipt
603 Đồ chơi dùng điện/ Toys- Electrical toys 10% Pc 0 0 1 Need to provide receipt
604 Đồ chơi không dùng điện/ Toys - Non - Electrical toys <$300 $0-300 Pc 0 0 1 Need to provide receipt
605 Đồ chơi không dùng điện/ Toys - Non - Electrical toys >=$300 $300+ 10% Pc 0 0 1 Need to provide receipt
606 Giày dép trẻ em <$10 $0-10 Pc 0 5 0 1 Tối đa 5 cái/ Max 5 item/ shipment; Need to provide receipt
607 Giày dép trẻ em >=$10 $10+ $5 Pc 0 2 1 Tính từ cái đầu tiên / From 1st item.
608 Dụng cụ vắt sữa mẹ cho em bé/ Breast Pump 10% Pc 8 0 1 Tối thiểu/ Min charge $8; Need to provide receipt
609 Túi xách trẻ em <$10 $0-10 Pc 0 5 0 1 Tối đa 5 cái/ Max 5 item/ shipment;
Need to provide receipt
610 Túi xách trẻ em >=$10 $10+ $5 Pc 0 2 1 Tính từ cái đầu tiên / From the 1st item.
701 Thực phẩm, gia vị thiết yếu: Thực phẩm, trà, cà phê đóng gói, đồ hộp , bánh, kẹo, đồ uống, ... (>50Lbs) 10% Lb 0 50 1 Need to provide receipt
702 Đồ ăn cho thú nuôi/ Pet Foods (>50Lbs) 10% Lb 0 50 1 Tính từ lbs đầu tiên/ From 1st lbs; Need to provide receipt
703 Đồ trang trí/ Party supplies >50Lbs 10% Lb 0 50 1 Tính từ lbs đầu tiên/ From 1st lbs; Need to provide receipt
704 Dụng cụ làm bánh/ Baking supplies >50Lbs 10% Lb 0 50 1 Tính từ lbs đầu tiên/ From 1st lbs; Need to provide receipt
705 Nguyên vật liệu/ Lotion Powder, Baking Powder > 30Lbs $5 Lb 0 30 1 Tính từ lbs đầu tiên/ From 1st lbs
801 Bộ dụng cụ đồ nghề gia dụng/ Tool supplies 10% Pc 0 2 1 Tính từ lbs Set tiên/ From 1st Set
802 Bộ đàm (Không phải hàng quân sự) 10% Pc 15 0 1 Tối thiểu/ Min charge $15; Need to provide receipt
803 Dụng cụ đánh giày Pc 0 5 0 1 Tối đa 5 cái/ Max 5 items/ shipment; Need to provide receipt
804 Dụng cụ trang điểm >5 sets 10% Pc 0 5 1 Tính từ cái đầu tiên/ From 1st item; Need to provide receipt
805 Mực in, mực vẽ/ Printing ink, tatoo ink >5 Lbs $5 Lb 0 5 1 Tính từ lbs đầu tiên/ From 1st lbs
806 Dụng cụ dùng để xăm hình/ Tattoo machine 10% Pc 50 0 1 Tối thiểu/ Min charge $50; Need to provide receipt
901 School supplies Pc 0 0 1