Thời gian tổng cộng Khách hàng nhận được hàng sau khi mua trên website https://trungvang.net/ khoảng 3-4 tuần, chia làm các giai đoạn như sau:


Khách hàng tham khảo thêm