Trungvang.net giao hàng thông qua Giaohangtietkiem, xem thêm biểu phí giao hàng tiết kiệm tại đây:

Biểu phí Giaohangtietkiem

Tổng phí shipping Giaohangtietkiem thu bao gồm: Phí giao hàng theo vùng/ miền + Phí bảo hiểm 0.5% giá trị đơn hàng cho Hóa đơn từ 3.000.000đ trở lên

Trungvang.net sẽ miễn phí Tổng phí shipping (phí ship + bảo hiểm) toàn quốc đến 5 pounds , tương đương 2.3kg,  (tối đa 100.000đ) cho các đơn hàng của Trungvang.net.

Nếu tổng phí shipping (phí ship + bảo hiểm) trên 100.000đ, Khách hàng sẽ thanh toán phần chênh lệch đó.