Ước tính chi phí vận chuyển về Vietnam từ US

Tùy ngành hàng khác nhau, sẽ có mức thuế nhập khẩu khác nhau
Lưu ý: phí tạm tính trên đã bao gồm các phí sau đây
  1. 1. Phí vận chuyển trong nước (cả phí bảo hiểm)
  2. 2. Phí vận chuyển US-VN là 3.0 USD/lb
  3. 3. Thuế US: tính theo California là 8.8% trên giá tiền món hàng khi mua
  4. 4. Tỉ giá USD/VND tính theo Amazon: 1 USD= (đã gồm phí ngân hàng)